Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Celem przedsiębiorstwa EUROTAB sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Klientów poprzez dostarczanie im wyrobów i usług zgodnie z ich oczekiwaniami w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszystko to w poszanowaniu prawa i w oparciu o wysokie standardy etyczne, w tym dyskretne i bezpieczne postępowanie z posiadanymi i powierzonymi informacjami.

Dążymy do zdobycia pozycji lidera w zakresie oferowanych wyrobów na rynkach polskim, nie tracąc z pola widzenia także rynków innych państwa europejskich. Przewagę konkurencyjną zdobywamy dzięki stosowaniu nowych technologii oraz fachowej i profesjonalnej obsłudze wszystkich Klientów.

Zadowolenie Klienta, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko oraz stosowaniu zasad bezpiecznej pracy są naszymi nadrzędnymi wartościami, którymi kierujemy się we wszystkich działaniach organizacji.

W zakresie zarządzania jakością:

W zakresie zarządzania środowiskowego:

W zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji:

W zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:

Dla uzyskania pełnej realizacji naszej polityki prowadzimy ciągłą obserwację rynku, szkolimy załogę, modernizujemy infrastrukturę techniczną oraz współpracujemy z renomowanymi firmami o globalnym zasięgu działania. Inwestujemy w nowe technologie, systematycznie podnosząc jakość oferowanych przez nas wyrobów, a także ich bezpieczeństwo, w tym także środowiskowe.

Polityka antykorupcyjna w EUROTAB SP. Z O.O.

Misją przedsiębiorstwa jest produkcja detali dla sektora samochodowego spełniającego wymagania i oczekiwania klientów, wymagania prawne, własne oraz wymagania i oczekiwania zainteresowanych stron w ślad za zmieniającym się otoczeniem biznesowym.

Realizując naszą misję oraz mając na uwadze konieczność ciągłego doskonalenia nie tylko naszej produkcji, ale także wizerunku przedsiębiorstwa, zarząd, wspólnie z osobami pracującymi pod nadzorem, wdrożył system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi według normy ISO 37001:2016.

Członkowie zarządu, kierownicy wszystkich szczebli zarządzania oraz podległe im osoby deklarują realizację niniejszej polityki poprzez:

Zarząd deklaruje przejęcie pełnej odpowiedzialność za utrzymywanie zgodności działania przedsiębiorstwa z systemem zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.