POLITYKA PRYWATNOŚCI


Eurotab Sp. z o.o. (Skarbimierzyce 16 72-002 Dołuje) dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony Państwa danych osobowych przy użyciu najnowszych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Przykładamy również bardzo dużą wagę do szkoleń i podnoszenia wiedzy naszych pracowników w obszarze ochrony prywatności oraz danych osobowych.

Mamy świadomość, że w celu zapewnienia prawidłowej ochrony Państwa prywatności, konieczne jest nieustanne ulepszanie i wdrażanie nowych rozwiązań, odpowiadających zmieniającej się rzeczywistości, w szczególności tej cyfrowej. Dlatego też na bieżąco monitorujemy nasze zabezpieczenia oraz sposób przetwarzania danych osobowych.

Istotna jest także dla nas przejrzystość naszych działań. Dlatego na niniejszej stronie prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Eurotab Sp. z o.o. danych osobowych klientów. Ponadto jesteśmy otwarci na Państwa pytania i sugestie, którą mogą Państwo przesyłać na adres biuro@eurotab.pl lub na adres siedziby spółki (Skarbimierzyce 16 72-002 Dołuje) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zobowiązujemy się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w RODO. Eurotab Sp. z o.o.:

Do danych osobowych przetwarzanych przez Eurotab Sp. z o.o. w odpowiednim zakresie mają dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane właściwym instytucjom publicznym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jednocześnie spółka Eurotab Sp. z o.o. wymaga od swoich podwykonawców i dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe w jej imieniu, aby przetwarzali je zgodnie z powyższymi zasadami i przepisami RODO. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych osobowych.